Contact

Stiching Woonwagenbeheer

Zuid-West Nederland

Postbus 7904

5605 SH Eindhoven

040 - 252 40 25

Ga naar het contactformulier

Verhuur, beheer en onderhoud

Stichting Woonwagenbeheer Zuid-West Nederland is een professionele verhuurder van woonwagenlocaties. We beheren en onderhouden een groot aantal standplaatsen en huurwoonwagens. Daarnaast bezoeken we de locaties, informeren we de bewoners over belangrijke zaken en ontwikkelingen, en zetten we in op een verbetering van het woon- en leefklimaat op deze plekken.

 

Krachtenbundeling van dertien corporaties

De stichting is in 2001 opgericht door zeven corporaties in West-Brabant. Sinds de afschaffing van de Woonwagenwet op 1 maart 1999, maken woonwagenbewoners ook deel uit van de sociale doelgroep van corporaties. Dat betekent dat het beheer en onderhoud van woonwagenstandplaatsen en huurwoonwagens door de overheid wordt beschouwd als een taak van woningcorporaties. Om deze taak goed op te pakken hebben de zeven corporaties besloten hun krachten te bundelen in een stichting. Er is een dagelijks bestuur, met daarin drie vertegenwoordigers van de corporaties. Het bestuur legt tweemaal per jaar verantwoording af aan de algemene raad, waarin alle corporaties zitting hebben.

Op 1 januari 2011 omvat Stichting Woonwagenbeheer Zuid-West Nederland dertien corporaties uit West-Brabant en Midden- en Noord-Zeeland.