Contact

Stiching Woonwagenbeheer

Zuid-West Nederland

Postbus 7904

5605 SH Eindhoven

040 - 252 40 25

Ga naar het contactformulier

Doelen van de stichting

De stichting is opgericht met de volgende doelen:

  • woonwagenstandplaatsen en woonwagens van gemeenten in het werkgebied in eigendom verkrijgen, vervreemden, dan wel belasten met (beperkte) zakelijke rechten, waaronder begrepen het verhuren van standplaatsen en huurwoonwagens;
  • een goed beleidsmatig beheer voeren ten aanzien van de in eigendom verkregen woonwagenstandplaatsen en woonwagens.