Contact

Stiching Woonwagenbeheer

Zuid-West Nederland

Postbus 7904

5605 SH Eindhoven

040 - 252 40 25

Ga naar het contactformulier

Onderhoud

Stichting Woonwagenbeheer Zuid-West Nederland verzorgt het onderhoud aan de standplaatsen en de huurwoonwagens op de verschillende locaties. Daarbij gaat het om niet planmatig, (reparatieverzoeken en mutatieonderhoud) en meerjarenonderhoud, waarbij de onderhoudswerkzaamheden per jaar worden ingepland. Ons streven: het meerjarige onderhoud zodanig vormgeven dat reparatieverzoeken zo veel mogelijk worden beperkt.