Contact

Stiching Woonwagenbeheer

Zuid-West Nederland

Postbus 7904

5605 SH Eindhoven

040 - 252 40 25

Ga naar het contactformulier

De missie van de stichting

Stichting Woonwagenbeheer Zuid-West Nederland stelde in 2002 een beleidsplan vast. Dit is in 2008 geactualiseerd. In het beleidsplan staat dat de stichting een bijdrage wil leveren aan de emancipatie van de doelgroep woonwagenbewoners, hetgeen zij wil bereiken door:

  • duidelijke communicatie met de bewoners, door wekelijks bezoek van een beheerder die zowel het technisch als het sociaal beheer verzorgt;
  • bewoners niet alleen te wijzen op hun rechten, maar ook op hun plichten, bijvoorbeeld het aanvragen van een bouwvergunning;
  • een verbetering van de leefomgeving en de huisvesting van de bewoners na te streven, door in te spelen op nieuwe woonvormen, waaronder versteende huisvesting.